Els primers passos de #CooperaGavà

La Unió de Cooperadors és un Projecte Col.lectiu.

Projecte i col.lectiu perquè es tracta d’un procés per a la recuperació de l’edifici de la Unió de Cooperadors, amb el disseny dels usos, la identitat i vocació de l’equipament, així com la definició del model de gestió.

Els equipaments públics han de ser espais que garanteixin la igualtat d’oportunitats, els drets de ciutadania i la construcció de comunitat. És des d’aquesta visió que es vol recuperar l’equipament per la ciutat a través d’un procés de participació ciutadana.

La participació no és una cosa simple, si volem que realment tingui resultats en positiu. La participació és un procés i un aprenentatge en comú.

Per això durant un temps hem estat treballant el marc del projecte:

  • el paper dels equipaments públics davant les noves necessitats socials, econòmiques i culturals
  • les necessitats i oportunitats de la ciutat de Gavà en aquests moments de canvis
  • la història de l’edifici de la Unió de Cooperadors, perquè forma part de la història de Gavà
  • els objectius, les metodologies, els espais de debat,… que han de definir el procés de participació perquè sigui una proposta que invita i inclou a diferents sectors interessats de la ciutat i a la ciutadania en general
  • els sectors econòmics, socials, veïnals, culturals… de la ciutat, tant els que estan organitzats formalment com els que no, amb la finalitat d’elaborar un Mapa d’agents participatius
  • el disseny i la imatge del projecte, buscant també una manera d’enllaçar amb la memòria històrica
  • els espais digitals per fer un projecte viu i accessible

Totes aquestes qüestions són essencials i inicials per al correcte desenvolupament del procés, s’han tractat en el grup de treball format pels tècnics municipals de les diferents àrees de l’Ajuntament, per tal d’elaborar el marc general del projecte i el pla de participació. Una feina que ha estat i és transversal i cooperativa.

Però com hem dit, no és una cosa ni puntual, ni limitat a l’ajuntament. La participació ha de possibilitar espais de deliberació i concertació ciutadana per complir amb l’objectiu de fer d’Unió de Cooperadors un projecte de ciutat.

reunion-gava

Los primeros pasos de #CooperaGavà

La Unión de Cooperadores es un Proyecto Colectivo.

Proyecto y colectivo porque se trata de un proceso para la recuperación del edificio de la Unión de Cooperadores, con el diseño de los usos, la identidad y vocación del equipamiento, así como la definición del modelo de gestión.

Los equipamientos públicos tienen que ser espacios que garanticen la igualdad de oportunidades, los derechos de ciudadanía y la construcción de comunidad. Es desde esta visión que se quiere recuperar el equipamiento para la ciudad a través de un proceso de participación ciudadana.

La participación no es una cosa simple, si queremos que realmente tenga resultados en positivo. La participación es un proceso y un aprendizaje en común.

Por eso durante un tiempo hemos estado  trabajando el marco del proyecto:

– el papel de los equipamientos públicos ante las nuevas necesidades sociales, económicas y culturales
– las necesidades y oportunidades de la ciudad de Gavà en estos momentos de cambios
– la historia del edificio de la Unión de Cooperadores, porque forma parte de la historia de Gavà
– los objetivos, las metodologías, los espacios de debate,… que tienen que definir el proceso de participación para que sea una propuesta que invita e incluya a diferentes sectores interesados de la ciudad y a la ciudadanía en general
– los sectores económicos, sociales, vecinales, culturales… de la ciudad, tanto los que están organizados formalmente como los que no, con el fin de elaborar un Mapa de agentes participativos
– el diseño y la imagen del proyecto, buscando también una manera de enlazar con la memoria histórica
– los espacios digitales para hacer un proyecto vivo y accesible

Todas estas cuestiones son esenciales e iniciales para el correcto desarrollo del proceso, se han tratado en el grupo de trabajo formado por los técnicos municipales de las diferentes áreas del Ayuntamiento, para elaborar el marco general del proyecto y el plan de participación. Un trabajo que ha sido y es transversal y cooperativo.

Pero cómo hemos dicho, no es una cosa ni puntual, ni limitado al ayuntamiento. La participación tiene que posibilitar espacios de deliberación y concertación ciudadana para cumplir con el objetivo de hacer de Unión de Cooperadores un proyecto de ciudad.

reunio-gava


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s