Comença el procés per definir i transformar la Unió de Cooperadors a Gavà

L’equipament esdevindrà un centre de referència per la innovació econòmica, el suport als emprenedors i la cohesió social

unio-de-cooperadors-gava-presentacion

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez i el responsable de l’empresa d’innovació urbana Paisaje Transversal, Aguirre han presentat aquest matí el procés de participació per definir el Pla d’usos i gestió d’Unió de Cooperadors. Es tracta “d’un edifici singular, d’interès arquitectònic i històric, de valor simbòlic i identitari de la societat gavanenca que té el seu origen en una cooperativa agrària”, ha explicat Raquel Sánchez. És per això que el projecte de transformació i recuperació enllaça amb la història reafirmant així la voluntat de l’Ajuntament de preservar la memòria del municipi i guanyar un nou equipament.

L’Ajuntament ha decidit destinar a l’economia aquest equipament que serà un referent per la innovació econòmica, el suport als emprenedors i la cohesió social. Sánchez ha manifestat que “l’equipament serà pioner i referent al nostre entorn metropolità com un espai que ha d’acollir activitats i iniciatives relacionades amb aquesta nova concepció de l’economia molt més lligada a l’economia social, que té aquesta arrel en el model de cooperativa, a l’economia que connecta amb noves formes d’emprenedoria i una economia que està al servei de les persones”. En aquest sentit l’alcaldessa ha afirmat que “la transformació de l’equipament no ha de ser només una reforma arquitectònica, de millora dels espais, sinó que també ens ha de permetre que aquest edifici situat en un indret central de la ciutat esdevingui un pont de transformació, de dinamització, de cohesió social urbana”.

El procés participatiu es realitzarà amb la col.laboració de l’empresa Paisaje Transversal i es materialitzarà a través de diferents espais i formats, tant presencials com virtuals, amb la finalitat què la ciutadania i els agents socials i econòmics de Gavà siguin els que defineixin els usos, programes i model de gestió d’aquest espai històric. Per Sánchez “la deliberació, la concertació i la participació han de ser les protagonistes de la definició concreta del Pla d’usos i model de gestió que volem per Unió de Cooperadors reafirmant així la voluntat del govern municipal de què sigui la ciutadania la que decideixi els projectes que afecten la seva ciutat partint de la base que hem de parlar, escolar i prendre decisions de manera compartida”.

unio-de-cooperadors-gava-rueda-de-prensa

El responsable de Paisaje Transversal, Jon Aguirre ha explicat que “el procés que ara comencem ens ha de servir per recuperar i actualitzar la concepció inicial de l’edifici”. Davant una època de canvi com la que vivim, i els equipaments entesos com a espai públic, requereixen una nova visió que s’adapti a les noves necessitats socials, culturals, econòmiques i garanteixi els drets de la ciutadania. Els espais públics possibiliten noves oportunitats per als ciutadans i ciutadanes i per enfortir la comunitat. Dependrà dels seus usos, de la seva funcionalitat, de la governança i la identificació que en fa la ciutadania. Per Aguirre “les ciutats han d’afrontar nous reptes i cal donar respostes”.

En tot aquest marc se situa el procés de recuperació urbana i transformació d’usos de la Unió de Cooperadors de Gavà. Un procés que es desenvoluparà amb diferents formats, tant presencials com virtuals, per tal que sigui la ciutadania i els agents socials i econòmics de Gavà els qui defineixin els usos, programes i model de gestió del nou equipament situat al cor del municipi.

El procés de participació s’inicia avui amb la seva presentació i es perllongarà durant tres mesos. Per Aguirre “es tracta d’un procés d’aprenentatge col.lectiu on es posaran en joc diferents sabers disciplinaris i quotidians de la gent a la qual s’interpel.larà per tal que s’incorporin al procés”.

En una primera fase es crearà un Grup Motor. Es tracta d’un grup obert format per diferents agents, entitats, representants de col.lectius i persones a títol individual. Aguirre ha explicat que “ells seran els que aportin els seus coneixements i junts anar configurant i dissenyant el programa d’usos i model de gestió. L’objectiu final és crear una comunitat que formi part del model a definir” ha explicat Aguirre. El procés és un treball conjunt on es plantejaran dubtes, reflexions, propostes i/o accions relacionades amb el projecte de la Unió de Cooperadors i vetllar pel bon funcionament del procés participatiu. Seran els encarregats de fer un seguiment del procés per garantir que la participació sigui oberta i que s’implicaran en el futur desenvolupament de l’edifici.

D’altra banda, s’obriran diferents vies de participació que segons Aquirre “ens permetran incorporar les opinions que aporti la ciutadania a nivell general i es generaran altres espais per nodrir el treball del Grup Motor”. La participació podrà ser presencial com digital a través de la web, xarxes socials com el portal de participació que properament serà operatiu. A més, es realitzaran dos tallers:

  • ImaginAcció amb l’objectiu de fomentar la identificació i apropiació del projecte de la Unió de Cooperadors. Concretament, se centrarà a pensar, debatre i proposar usos per l’equipament, dins l’àmbit de les noves economies i la cohesió social.
  • Gestionant: on es volen treballar diferents propostes i formes de gestió dels espais i equipaments públics. Una possible idea és la gestió compartida entre l’administració i la ciutadania per fer de la Unió de Cooperadors un espai dinàmic, flexible i que tingui un bon funcionament.

És previst que a l’abril s’elaborari el document final que sintetitzarà els resultats del procés participatius. El document recollirà els fonaments (definició, objectius i estratègia), programació, identitat i disseny de l’espai, gestió, finançament, participació i comunicació.

Per finalitzar, es farà una presentació a la ciutadania del resultat de tot el procés. Dels processos de la participació ciutadana, es recollirà tota la informació i la documentació generada a partir de la qual es treballarà el projecte d’Unió de Cooperadors. A més, tots els informes i actes de les reunions es penjaran a la web perquè sigui un procés transparent.

unio-de-cooperadors-gava-presentacion-2

La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez y el responsable de la empresa de innovación urbana Paisaje Transversal, Jon Aguirre, han presentado esta mañana el proceso de participación para definir el plan de usos y gestión de la Unió de Cooperadors. Se trata “de un edificio singular, de interés arquitectónico e histórico, de valor simbólico e identitario de la sociedad gavanense que tiene su origen en una cooperativa agraria”, explicaba Sánchez.

El Ayuntamiento pretende convertir este equipamiento en un referente para la innovación económica, el apoyo a los emprendedores y la cohesión social. “El espacio debe acoger actividades e iniciativas relacionadas con esta nueva concepción de la economía mucho más ligada a la economía social, que tiene esta raíz en el modelo de cooperativa, en la economía que está al servicio de las personas y que conecta con nuevas formas de emprendimiento”, señalaba la alcaldesa.

En este sentido, Sánchez afirmaba que “la transformación del equipamiento no debe ser sólo una reforma arquitectónica y de mejora de los espacios, sino que debe permitir que este edificio, situado en un lugar central de la ciudad ,se convierta en un puente de transformación, de dinamización y de cohesión social urbana”.

El proceso participativo se realizará con la colaboración de la empresa Paisaje Transversal y se materializará a través de diferentes espacios y formatos, tanto presenciales como virtuales, con el fin que la ciudadanía y los agentes sociales y económicos de Gavà sean los que definan los usos, programas y modelo de gestión de este espacio histórico. Para Sánchez “la deliberación, la concertación y la participación deben ser las protagonistas de la definición concreta del Plan de usos y modelo de gestión que queremos para la Unió de Cooperadors, reafirmando así la voluntad del gobierno municipal de que sea la ciudadanía la que decida los proyectos que afectan a Gavà”.

unio-de-cooperadors-gava-rueda-de-prensa-2

Para Aguirre, el proceso que ahora se pone en marcha “debe servir para recuperar y actualizar la concepción inicial del edificio” con el objetivo de que se adapte a las nuevas necesidades sociales, culturales y económicas. “Las ciudades deben afrontar nuevos retos y hay que dar respuestas”,manifestaba.

El proceso de participación se prolongará durante tres meses. En una primera fase se creará un Grupo Motor, formado por diferentes agentes, entidades, representantes de colectivos y personas a título individual. Aguirre explicaba que “ellos serán los que aporten sus conocimientos y juntos ir configurando y diseñando el programa de usos y modelo de gestión”. Así mismo, también serán los encargados de hacer un seguimiento del proceso para garantizar que la participación sea abierta.

Por otra parte, se abrirán diferentes vías de participación que, según Aguirre “nos permitirán incorporar las opiniones que aporte la ciudadanía a nivel general y se generarán otros espacios para nutrir el trabajo del Grupo Motor”. La participación podrá ser presencial como digital a través de la web, redes sociales o el portal de participación que próximamente estará operativo. Además, se realizarán dos talleres:

  • Uno de ellos, bajo el título ImaginAcció, se centrará en pensar, debatir y proponer usos para el equipamiento, dentro del ámbito de las nuevas economías y la cohesión social.
  • Y, en el otro, denominado Gestionando, se trabajarán diferentes propuestas y formas de gestión de los espacios y equipamientos públicos. Una posible idea es la gestión compartida entre la administración y la ciudadanía para hacer de la Unió de Cooperadors un espacio dinámico, flexible y que tenga un buen funcionamiento.

Está previsto que en abril se elabore el documento final que sintetizará los resultados del proceso participativos. El documento recogerá los fundamentos (definición, objetivos y estrategia), programación, identidad y diseño del espacio, gestión, financiación, participación y comunicación.

De los procesos de la participación ciudadana, se recogerá toda la información y la documentación generada a partir de la cual se trabajará el proyecto de la Unió de Cooperadors. Además, fuentes municipales aseguran que todos los informes y actas de las reuniones se colgarán en la web “para que sea un proceso transparente”.


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s