Taller Gestionant, deliberació sobre el model de gestió

Unio de Cooperadors Gava taller Gestionant 01

Dissabte 1 d’abril vam celebrar el segon taller participatiu, GESTIONANT, amb l’assistència de 25 persones al llarg del matí.

La primera part del taller consistí en una taula d’experiències amb la participació de:

Formen part d’una multitud de pràctiques i projectes que es donen a Catalunya en l’àmbit de la innovació, l’economia social i cooperativa i la inclusió. Amb models diferents de gestió, amb titularitats pública o privada, de gestió comunitària, d’estructures cooperatives,… que van aportar coneixement a l’hora de treballar una proposta de gestió per a Unió de Cooperadors.

De les diferents exposicions es va treballar per part de les persones participants al taller: els punts positius, els punts crítics, els dubtes i les aplicacions de cara a Unió de Cooperadors.

Destaquem alguns elements que van sortir arran de les diferents intervencions i el debat posterior:

 • Com la CIUTADANIA DE GAVÀ S’APROPIA d’Unió de Cooperadors i el troba útil, com crear un entorn de confiança
 • Crear XARXA entre els diferents sectors de la ciutat i la COMUNITAT
 • La importància de la GOVERNANÇA dels espais (la convivència, les relacions, tenir cura de l’afectivitat, la mediació…)
 • Establir una ESTRATÈGIA D’INNOVACIÒ REGIONAL per accedir a projectes i fons europeus
 • Els elements clau del cooperativisme avui
 • Els espais i relacions formals i informals d’un equipament
 • El finançament dels projectes i la sostenibilitat
 • La necessitat de l’autoavaluació, el retorn social i la transparència

Durant la segona part del Taller es va treballar de forma conjunta sobre els diferents elements a considerar en un model de gestió per a Unió de Cooperadors. Amb dues lògiques: el període que vindrà a continuació durant el procés de rehabilitació de l’edifici i la gestió pròpiament de l’equipament.

Igual que en el Grup Motor, en el taller també es va posar de manifest la necessitat i la voluntat de continuar i enfortir els mecanismes de participació, transparència i desenvolupament del projecte d’Unió de Cooperadors, durant el temps de la rehabilitació i amb els instruments necessaris (grup motor, visualització i comunicació, transparència, interlocució amb l’ajuntament,…). Cal remarcar que Unió de Cooperadors va més enllà d’un equipament. És un espai físic, però que es projecta cap a la ciutat i al territori.

La gestió d’Unió de Cooperadors ha de tenir en compte qüestions fonamentals com la comunitat, l’organització i la governança, la participació, els recursos, la gestió dels espais, o la comunicació. En aquest sentit, i a partir de materials adequats per a la dinàmica de grup, es van debatre propostes i aspectes crítics a tenir en consideració en l’àmbit de la gestió.

Unio de Cooperadors Gava taller Gestionant 02

El sábado 1 de abril celebramos el segundo taller participativo, GESTIONANDO, con la asistencia de 25 personas a lo largo de la mañana.

La primera parte del taller consistió en una mesa de experiencias con la participación de:

Forman parte de una multitud de prácticas y proyectos que se dan en Cataluña en el ámbito de la innovación, la economía social y cooperativa y la inclusión. Con modelos diferentes de gestión, con titularidades pública o privada, de gestión comunitaria, de estructuras cooperativas,… que aportaron conocimiento a la hora de trabajar una propuesta de gestión para Unió de Cooperadors.

De las diferentes exposiciones, por parte de las persones participantes al taller, se trabajó los puntos positivos, los puntos críticos, las dudas y las aplicaciones de cara a Unió de Cooperadors.

Destacamos algunos elementos que salieron a raíz de las diferentes intervenciones y el debate posterior:

 • Como la CIUDADANÍA DE GAVÀ se apropia de Unió de Cooperadors y lo encuentra útil, como crear un entorno a confianza
 • Crear RED entre los diferentes sectores de la ciudad y la Comunidad
 •  La importancia de la GOBERNANZA de los espacios (la convivencia, las relaciones, la afectividad, la mediación…)
 • Establecer una ESTRATEGIA de INNOVACIÒ REGIONAL para acceder a proyectos y fondos europeos
 • Los elementos clave del cooperativismo hoy
 • Los espacios y relaciones formales e informales de un equipamiento
 • La financiación de los proyectos y la sostenibilidad
 • La necesidad de la autoevaluación, el retorno social y la transparència

Durante la segunda parte del Taller se trabajó de forma conjunta sobre los diferentes elementos a considerar en un modelo de gestión para Unió de Cooperadors. Con dos lógicas: el periodo que vendrá a continuación durante el proceso de rehabilitación del edificio y la gestión propiamente del equipamiento.

Igual que en el Grupo Motor, en el taller también se puso de manifiesto la necesidad y la voluntad de continuar y fortalecer los mecanismos de participación, transparencia y desarrollo del proyecto de Unió de Cooperadors, durante el tiempo de la rehabilitación y con los instrumentos necesarios (grupo motor, visualización y comunicación, transparencia, interlocución con el ayuntamiento,…). Hay que remarcar que Unió de Cooperadors va más allá de un equipamiento. Es un espacio físico, pero que se proyecta hacia la ciudad y en el territorio. 

La gestión de Unió de Cooperadors tiene que tener en cuenta cuestiones fundamentales como la comunidad, la organización y la gobernanza, la participación, los recursos, la gestión de los espacios, o la comunicación. En este sentido, y a partir de materiales adecuados para la dinámica de grupo, se debatieron propuestas y aspectos críticos a tener en consideración en el ámbito de la gestión.


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s