El Grup Impulsor de la Unió de Cooperadors amplia el seu horitzó

Els equipaments públics –els seus usos, model de gestió i de participació- requereixen un nou plantejament que respongui als reptes actuals de les ciutats i de la societat pel que fa a la cohesió i el desenvolupament sostenible. La Unió de Cooperadors, tal com ja es va definir en una primera fase, és una proposta … More El Grup Impulsor de la Unió de Cooperadors amplia el seu horitzó