Com puc participar

Alguns espais són presencials i altres digitals                                 

Els espais presencials són els Tallers Participatius amb dinàmiques de treball i propostes lúdiques perquè sigui dinàmic i obert a les diferents edats i sensibilitats:

– ImaginAcció: amb l’objectiu de pensar, debatre i proposar usos d’Unió de Cooperadors, dins el Marc General d’un equipament referent per a les Noves Economies i la Cohesió Social.

– Gestionant: es treballaran diferents propostes i formes de gestió dels espais i equipaments públics com la gestió compartida entre administració i ciutadania, perquè Unió de Cooperadors sigui prou dinàmic, flexible, i tingui un bon funcionament.

Els Espais Digitals són recursos molt profitosos que ens permet informar-nos, comunicar-nos, participar i fer xarxa:

– amb la web  http://www.uniocooperadorsgava.cat

– amb la web www.participa.gavaciutat.cat

– amb el Twitter @UnioCooperadors i una etiqueta #CooperaGavà

– amb el Facebook /UnioCooperadorsGava

– amb  la plataforma digital Gavà Participa/ Gavà Decideix

També es constitueix un Grup Motor que realitzarà un treball continu al llarg de tot el procés: platejarà dubtes, reflexions, propostes, accions,… podem dir que és l’ànima de tot el procés –des de l’inici del Pla de Participació fins a la posada en marxa de l’equipament-. Està format per persones representatives de diferents sectors, entitats, sensibilitats, coneixements,… perquè el treball sigui enriquidor.