FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS

On som?

Actualment, ens trobem en un context amb xifres de desocupació significatives, però també davant el creixement sostenible de projectes i voluntats emprenedores i empresarials que apunten cap al desenvolupament econòmic del nostre teixit productiu. Per altra banda, tenim l’oportunitat de recuperar un espai singular de la ciutat com és la Unió de Cooperadors i fer renéixer el seu ús, fent d’aquest un espai de moviment, intercanvi i dinamisme.

De la conjunció d’aquests dos aspectes sorgeix la idea de convertir aquest edifici en un espai orientat a pal·liar els afectes de l’atur i l’exclusió social. Per assolir-ho, la innovació i la participació del teixit social són eines necessàries per crear noves oportunitats econòmiques i productives.

Què farem?

La voluntat de l’Ajuntament és donar vida i contingut a aquest edifici en desús. Volem crear un espai dinàmic que permeti intensificar l’oferta actual de serveis i recursos adreçats a les persones en atur i que serveixi per crear les condicions de promoció de l’ocupació i agents vinculats al món de l’empresa i emprenedoria.

Així doncs, busquem transformar la Unió de Cooperadors cap a un escenari on es creïn sinèrgies de treball col·laboratiu, dinamitzant i fent créixer el talent a la nostra ciutat, desenvolupant projectes i metodologies de treball innovadores, basades en diversificar la base econòmica i donant suport als sectors emergents. D’aquesta manera, es pretén intensificar l’oferta actual de serveis i recursos, apostant per la innovació econòmica que permeti atraure i retenir talent al territori.

La Unió de Cooperadors vol ser un referent local, però també territorial a nivell comarcal i regional. Es pretén generar un ecosistema per al foment i l’emprenedoria a nivell local i global amb projectes desenvolupats per gavanencs i gavanenques així com per persones i corporacions atretes per la ciutat.

L’àmbit de la innovació econòmica i noves economies és suficientment dinàmic per incloure diferents agents i fórmules. Per aquest motiu, volem apostar per un procés participatiu que permeti aglutinar, escoltar i posar en comú a tots aquells que tinguin interès en implicar-se en el projecte amb l’objectiu de generar un document fruit del propi procés on es reculli el pla d’usos i la gestió del futur equipament. Així doncs, el procés participatiu vol comptar amb la implicació de persones, empreses i entitats que seran potencials usuaris de l’edifici i que donaran sentit al projecte.

De què parlarem?

És important tenir clar aquells aspectes que abordarem al llarg del procés participatiu per tal de garantir-ne el bon funcionament. Aquest pretén ser un procés obert i participatiu on es tracti tant el model de gestió de l’espai com la seva funcionalitat. Per això, a l’hora de parlar dels possibles usos de l’edifici caldrà que ens emmarquem en l’àmbit d’innovació econòmica i suport als emprenedors i la lluita contra l’atur ja que s’ha apostat per vincular el nou ús de l’edifici amb el seu origen cooperativista.  

Així doncs, la finalitat del projecte és la creació d’un espai de referència en l’àmbit de la innovació econòmica i la lluita contra l’atur. Dins aquest marc s’hi podran encabir diferents idees, sectors i projectes com les noves economies, l’economia cooperativa, la creació d’ocupació, la formació laboral o les oportunitats de desenvolupament social i econòmic.

Què vol fer l’Ajuntament?

 • Recuperar l’edifici d’Unió de Cooperadors com a equipament de ciutat amb uns nous usos i revitalitzar l’espai públic dels entorns.
 • Recuperar la memòria històrica amb un edifici que és emblemàtic.
 • Es vol destinar l’equipament a espais per a les noves economies i la lluita contra l’atur i la cohesió social, amb una repercussió no només a la ciutat, si no a escala metropolitana.
 • Es definiran els usos i la gestió a través d’un procés de participació.

Per què es destinarà a l’economia?

 • Perquè tenim uns elevats índex d’atur, especialment entre les persones joves i persones majors de 45 anys amb atur de llarga durada, així com un mercat laboral amb condicions precàries.
 • Perquè la ciutat ha de gestionar les transformacions socials i econòmiques amb uns instruments nous, en línia amb l’Estratègia Europea, que potenciï el coneixement, el talent, la innovació, les noves formes d’economia. No podem quedar-nos enrere i hem d’estar preparats.
 • Perquè enllaça amb la història del mateix edifici, que fou construït per una cooperativa agrària. Ara cal repensar -junts i juntes- què és el cooperativisme a l’any 2017.

Què són les “noves economies”?   

 • Una economia més sostenible, a nivell social i amb el medi ambient, amb responsabilitat social, més innovadora perquè està basada en el talent, una economia circular (que no generi residus i/o que aposti per les energies renovables)… en la línia d’altres projectes europeus i d’altres ciutats.
 • Es vol complir amb els objectius de l’Estratègia Europa 2020 de desenvolupament sostenible i integrador a través d’una economia més humana, respectuosa amb el medi ambient, que millori l’ocupació i les capacitats de la gent. Una economia que posi al centre les persones i no al revés, al contrari del que ens ha provocat aquesta crisis.
 • Una economia que garanteixi noves oportunitats per a les persones, i més capacitat per afrontar els canvis.

Per què participar si ja està decidit?

 • La proposta és un espai per a la innovació econòmica, la lluita contra l’atur, la cohesió social… però no es pot pensar en l’economia com una cosa aïllada, no seria ni convenient ni productiu ni canviaria res, ho hem de pensar de forma àmplia: pensar en tot el que té a veure amb l’educació, el coneixement i la cultura, la innovació, la creativitat, la capacitació de les persones, els projectes emprenedors, les noves formes de gestionar, la relació de l’economia amb la ciutat i fins i tot amb el paisatge… i per això és tan obert.
 • És bo establir un Marc General sobre el que treballar, és necessari perquè la participació sigui positiva i productiva i tingui resultats. Dins aquest Marc, es vol crear espais de debat i treball conjunt per a definir els usos, el funcionament, i la gestió o les formes de gestió. Es tracta de pensar i actuar en comú.
 • La participació no és només per opinar què es farà, sinó per implicar-se,  des de l’inici fins a la posada en marxa d’Unió de Cooperadors. Es tracta d’apropiar-se del projecte.
 • Entenem que és un procés d’aprenentatge comú. De repensar en comú.

I les necessitats d’altres espais per a les entitats? o les mancances d’altres equipaments?

 • Segur que en el procés de participació van sortint necessitats i mancances o propostes sobre els espais i els equipaments de la ciutat. Aquelles que no siguin pròpies del projecte d’Unió de Cooperadors es recolliran i es vehicularan de la forma més  idònia. Serà positiu i ens ajudarà a recollir i canalitzar altres visions i demandes i buscar solucions.
 • Aquest procés també ajudarà als altres equipaments i serveis de la ciutat i a l’anàlisi dels usos que se’n fan o de les necessitats reals que hi ha.

Quina és la inversió que farà l’Ajuntament a Unió de Cooperadors?

 • L’Ajuntament ha aprovat dins el Pressupost Municipal la inversió d’un milió d’euros per a les obres de recuperació i rehabilitació.

Com participar?

 • Es convida a diferents agents de la ciutat: socials, econòmics, culturals, veïnals,… i a aquelles persones que estiguin interessades. L’objectiu és que sigui prou representatiu de la població, dels sectors, tenint en compte l’equitat de gènere, edats, interessos…
 • Es participa a través de diferents espais, com els tallers de participació, i els espais digitals que s’han posat a disposició per al projecte, com aquesta la web.