Què és

La transformació del singular edifici de la Unió de Cooperadors de Gavà porta associat un valor afegit per la societat, oferint resposta a les necessitats vigents derivades de la situació econòmica i social. Aquest projecte suposa un nou impuls per la ciutat de Gavà a través de l’adequació de l’emblemàtic edifici de la Unió de Cooperadors.

El context en el que ens trobem actualment, obliga als agents polítics i socials a apostar per noves línies d’actuació més actives i innovadores que impliquin a la ciutadania en la cerca de noves oportunitats econòmiques i productives.

L’objectiu de la redefinició de l’edifici de la Unió de Cooperadors és convertir aquest espai en un centre de referència d’innovació econòmica, de lluita contra l’atur, i que aculli les instal·lacions necessàries per donar suport i ajuda als projectes emprenedors.

Per dur a terme aquesta transformació és necessari establir la definició d’usos, programes i el model de gestió que regiran el centre. Per això es desenvoluparà un procés participatiu en el que els veïns i veïnes de Gavà, l’oficina d’innovació urbana Paisaje Transversal, i responsables tècnics i polítics de l’Ajuntament col·laboraran activament.

En què consisteix el procés participatiu?

Aquest procés té com a fi establir els usos, programes i model de gestió del renovat centre de la Unió de Cooperadors. Per això es desenvoluparan i s’establiran diferents espais de participació ciutadana on els interessats podran contribuir amb les seves propostes i idees.

Aquests espais de participació ciutadana es desenvoluparan a través de:

  • Enquestes digitals
  • Espais d’informació i participació en els equipaments
  • Reunions obertes
  • Jornades de portes obertes a l’edifici de la Unió de Cooperadors
  • Taller participatiu: IMAGINACCIÓ per definir usos i activitats
  • Taller GESTIONANT: per establir el model de gestió que regirà el centre

Un cop recollides totes les aportacions, es preveu que al mes d’abril del 2017 estigui llest el document final, Projecte d’usos i gestió de Cooperadors, amb la recopilació dels resultats del procés participatiu i en el que es definiran els objectius i estratègies a executar, la programació d’activitats del centre, la identitat i disseny de l’espai, així com les línies de gestió, finançament, participació i comunicació del nou projecte. Per suposat, aquest document tindrà una presentació final oberta a la ciutadania.