Sabies què…?

  • Els arquitectes de l’obra, Torres i Clavé, i Sert, eren membres del GATPAC, Grup d’Arquitectes i Tècnics pel Progrés de l’Arquitectura Contemporània. Un conjunt de professionals que van impulsar l’avantguarda artística i arquitectònica als anys trenta.
  • El material utilitzat en la seva construcció són el vidre, el ferro i el ciment. En la seva decoració, molt relativa donat el caràcter racionalista de l’obra, destaca un sòcol d’aparença irregular que mostra la voluntat dels autors per reflectir elements i formes pròpies de l’arquitectura popular.
  • La distribució de les estances en l’edifici de la Unió de Cooperadors era: en el soterrani es trobaven grans dipòsits d’oli i vi, un gran magatzem amb accés directe a l’exterior per la part posterior del bloc i dutxes i banys pels socis. En la planta baixa hi havia un gran local de vendes i administració i en el primer pis un bar annex a una terrassa, la cuina i les dependències secundàries.
  • És un edifici catalogat i es troba dins del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Gavà.
  • En la seva construcció van treballar alguns obrers de la Roca Radiadores (empresa matriu de l’actual Roca Corporació Empresarial), que eren enviats pels seus encarregats en hores de treball.
  • La seva construcció va ser possible gràcies a les aportacions dels seus associats: 50 homes abonant una quantitat de 5 pessetes durant 10 setmanes que van donar un total de 2.500 pessetes de l’època.